DỊCH VỤ IN ẤN TRỌN GÓI

[Dịch%20vụ%20in%20ấn%20trọn%20gói][bleft]

ẤN PHẨM MARKETING

[Ấn%20phẩm%20Marketing][bsummary]

NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

[Hệ%20thống%20nhận%20diện%20thương%20hiệu][twocolumns]

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

[Xây%20dựng%20thương%20hiệu][bsummary]

Định nghĩa giá trị cốt lõi (Core values)

Một số định nghĩa về giá trị cốt lõi

Định nghĩa 1:

Các giá trị cốt lõi là tất cả những gì được công ty coi là không thể trả bằng tiền hay không thể thay đổi. Các giá trị cốt lõi tạo ra một nền tảng để hình thành nên nội quy của công ty.

Định nghĩa giá trị cốt lõi (Core values), in Hồng Hạc


Định nghĩa 2:

- Là một hệ thống niềm tin ảnh hưởng tới cách cư xử giữa con người với con người hay giữa các nhóm người với nhau;
- Những giá trị cốt lõi là "linh hồn" của tổ chức;
- Là những giá trị hiệu quả đã ăn sâu vào trong tổ chức
- Giá trị cốt lõi giúp hình thành nên tâm lý tổ chức từ đó nó có thể ủng hộ hay loại bỏ tâm lí cá nhân.

Đinh nghĩa 3:

Các giá trị cốt lõi là những quy tắc hướng dẫn thiết yếu và lâu dài:
- Giúp định hướng những quyết định và hành động của một tổ chức;
- Không phải là những hành động mang tính văn hoá hay hoạt động cụ thể;
- Không được xây dựng nên vì mục tiêu tài chính hoặc những cơ lợi trong ngắn hạn;
- Tổ chức sẽ mong muốn giữ lại giá trị cốt lõi thậm chí ngay cả khi nhiệm vụ đã thay đổi.

Đinh nghĩa 4:

Là những nguyên lí thiết yếu và mang tính lâu dài của một tổ chức - tập hợp các quy tắc hướng dẫn rất nhỏ có ảnh hưởng sâu sắc tới cách mà mọi người trong tổ chức suy nghĩ và hành động.

Giá trị cốt lõi không quan tâm đến dư luận, nó có giá trị thực chất và có tầm quan trọng rất lớn đối với những người ở bên trong tổ chức. Giá trị cốt lõi là một số rất hiếm những quy tắc hướng dẫn có khả năng ảnh hưởng vô cùng lớn, là linh hồn của tổ chức; đó là những giá trị làm nhiệm vụ hướng dẫn tất cả các hành động.

Giá trị cốt lõi rất có chiều sâu. Và đó là những giá trị cực kì quan trọng. Các giá trị này rất ít khi thay đổi theo sự thay đổi của thị trường. Mặt khác, thường thì các tổ chức sẽ thay đổi thị trường nếu cần thiết để duy trì các giá trị cốt lõi thực tế của tổ chức mình.

Ví dụ:

Giá trị cốt lõi của Phillips plastics Corporation:
+ Tất cả mọi người đều quan trọng
+ Mọi người cùng làm việc sẽ đạt đượt thành quả cao hơn.

KRM:
+ Làm việc theo đạo lý
+ Làm việc công bằng
+ Tỏ ra tôn trọng

Johnson & Johnson
+ Công ty tồn tại để làm dịu bớt nỗi đau và bệnh tật
+ "Chúng tôi có một hệ thống cấp bậc trách nhiệm: khách hàng là trên hết, nhân viên đứng thứ hai, toàn xã hội đứng thứ bai, và cổ đông đứng thứ tư"
+ Cơ hội hội và phần thưởng cho các cá nhân dựa trên sự xứng đáng
+ Phi tập trung hoá = Sáng tạo = Năng suất